Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

niezdara
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyrlane satyrlane
niezdara
Reposted fromFlau Flau viav2px v2px
niezdara
9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazdzir zdzir
niezdara
9887 ee76 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadobry dobry
niezdara
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viakreska-groteska kreska-groteska
niezdara
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapyotrus pyotrus

May 21 2019

niezdara
2111 b0ca 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
niezdara
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaankaottak94 ankaottak94
niezdara
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
2321 6ae2
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
niezdara

May 10 2019

niezdara
9757 6687 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
niezdara
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan

May 07 2019

niezdara
7814 21e0 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaSkydelan Skydelan
niezdara
7699 db40
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaSkydelan Skydelan
niezdara
niezdara
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
niezdara
7173 96a8 500
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan
niezdara
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl