Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

niezdara
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaSkydelan Skydelan
niezdara
niezdara
2045 4fbf 500
Reposted fromoskus oskus viaSkydelan Skydelan

June 19 2018

niezdara
Kuba już sporo tych kontuzji miał, więc babcia Fela się o niego martwi. Nie tak dawno powiedziała mu: "Kubusiu, jak cię kopną i leżysz, to daj mi proszę jakiś znak do kamery, że wszystko w porządku".
— o babci Kuby Błaszczykowskiego
Reposted bygobladepartercallmezuznothingcansaveyoudianazet

June 11 2018

niezdara
0116 8510
Reposted fromels els viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
niezdara
Ludzie, którzy nie lubią kotów, widocznie jeszcze nie spotkali tego właściwego.
— Deborah A. Edwards.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
niezdara
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaSkydelan Skydelan
niezdara
5704 19a5 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
niezdara
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
niezdara
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
niezdara
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
niezdara
3695 9317 500
Reposted fromtfu tfu viadrozdzi drozdzi

May 25 2018

niezdara
4955 43cd 500
niezdara
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaSkydelan Skydelan
2747 fe8a 500

motivationsforlife:

Porto, Portugal by Roya Ann Miller
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
niezdara
Pewnego dnia, w Petersburgu, w muzeum Anny Achmatowej zgromadzili się literaci, by powspominać Josifa Brodskiego. Przyjaciel poety, Tomas Venclova, opowiadał: "Josif powiedział mi, że jeśli po śmierci zjawi się na świecie, to pod postacią rudego kota...". Wtem na sali rozległo się głośne "miau" - wszedł rudy kocur. Literaci i ludzie kultury zamilkli. Po chwili rozległy się szepty: "nie do wiary", "kici, kici". Gość nawet nie miauknął.
— M. Nocuń, "Kocie słowa", Tygodnik Powszechny
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 24 2018

bevsi:

me listening to my music library: i truly have the best, most eclectic, most exciting and enjoyable music collection ever compiled

me when someone asks if i want to plug my phone in the car: All My Music Is Irredeemably Bad

Reposted fromtonightless tonightless viaSkydelan Skydelan
1000 6edc

memeguy-com:

A common misconception

Reposted fromtonightless tonightless viaSkydelan Skydelan

May 20 2018

4345 e896

sam2119931:

“Let’s Stat Like This Forever.”

Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl