Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

niezdara
niezdara
3571 bd1c
niezdara
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viamartinif16 martinif16
niezdara
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
niezdara
Jeżeli się źle czujesz, sprawdź czy nie masz bałaganu. Otoczenie wpływa na samopoczucie. Porządek czasem działa kojąco, a i przy okazji coś co się zgubiło, być może się znajdzie.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
8398 d3b3
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viatwice twice

June 22 2019

niezdara
"Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki."
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSkydelan Skydelan
niezdara
8786 1b6c 500
duolingo
Reposted fromKanister Kanister viaSkydelan Skydelan
niezdara
7114 9e81 500
Reposted fromexistential existential viaSkydelan Skydelan

June 16 2019

niezdara
niezdara
niezdara
7185 47cf 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSkydelan Skydelan
niezdara
2970 b32f 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
niezdara
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
niezdara
8605 af58
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaSkydelan Skydelan
niezdara

"(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara".

Katarzyna Nosowska

Reposted fromPatij Patij viaSkydelan Skydelan
niezdara
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

June 10 2019

niezdara
8797 62d0 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaSkydelan Skydelan

June 04 2019

niezdara
8613 7242
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl