Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

6723 55a0 500

Atlas House by Monadnock

Reposted fromcuty cuty viadrozdzi drozdzi
niezdara
Reposted frombluuu bluuu viamartinif16 martinif16

August 28 2017

niezdara
5754 5d95
Reposted fromimyours imyours
niezdara
5873 6367
Reposted fromimyours imyours
niezdara
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
niezdara
3379 8b64
Reposted fromsiegmunda siegmunda viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
9655 b7ba 500
niezdara
1462 67de 500

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaEmilieBronte EmilieBronte

August 26 2017

niezdara
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko, "Śliczna Dziewczyna"
Reposted frommindtrap mindtrap
niezdara
2677 97e2 500
Reposted fromrol rol viaobliviate obliviate
niezdara

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamindtrap mindtrap
niezdara
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
niezdara
1754 8d74
Reposted fromxalchemic xalchemic viamartinif16 martinif16
niezdara
8008 4aff 500
niezdara

August 24 2017

niezdara
niezdara
niezdara
niezdara
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl