Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2019

niezdara
9690 b584 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
niezdara
1651 87a3 500
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

niezdara
2830 3e94
Thomas Struth, Visiteurs, 1989, Musée du Louvre
niezdara
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 09 2018

niezdara
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viamesoute mesoute
niezdara
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
niezdara
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabumpy bumpy
niezdara
3425 3ad6
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMaddoxx Maddoxx
niezdara
niezdara
Powiedz mi,
O co Ci w ogóle chodzi.
Powiedz mi,
Po co Ci te kombinacje.
Nie musimy się katować
Nienormalną sytuacją.

Nauczymy się kochać.
Przestaniemy się bać.
Życie stanie się muzyką.
Stanie się
To, co ma się stać
— Hey
Reposted frombeinthe beinthe viapsycha psycha
niezdara
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus viapsycha psycha
niezdara
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix vialoveistrue loveistrue
niezdara

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi vialoveistrue loveistrue
niezdara
Reposted frommrrru mrrru viaviajero viajero

November 08 2018

niezdara
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viacommon common
niezdara
7852 880b 500
niezdara
Reposted frombluuu bluuu viadirtyliar dirtyliar
niezdara
- Jestem przerażona.  - A czego się boisz?  - Boję się, że mogę skończyć sama. Boję się, że zawsze będę czyjąś przyjaciółką, siostrą, zaufaną, ale nigdy... wszystkim dla kogoś.
Reposted fromSandria Sandria viasummerstar summerstar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl