Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

niezdara
Reposted fromFlau Flau
niezdara
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamagolek22 magolek22
niezdara
5531 a2f7 500
Reposted fromAsteraki Asteraki viabobinka bobinka
niezdara
1943 e669
Reposted fromAsteraki Asteraki viabobinka bobinka
niezdara
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaviolethill violethill
5450 363d 500

November 07 2017

niezdara
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".

November 02 2017

niezdara
niezdara
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
niezdara

August 29 2017

6723 55a0 500

Atlas House by Monadnock

Reposted fromcuty cuty viadrozdzi drozdzi
niezdara
Reposted frombluuu bluuu viamartinif16 martinif16

August 28 2017

niezdara
5754 5d95
Reposted fromimyours imyours
niezdara
5873 6367
Reposted fromimyours imyours
niezdara
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
niezdara
3379 8b64
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
9655 b7ba 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl