Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

niezdara
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour

February 13 2018

niezdara
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viaviolethill violethill
niezdara
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
niezdara
5907 8326 500
niezdara
niezdara
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viaankaottak94 ankaottak94

February 09 2018

8113 b65c 500
niezdara
1622 1940
Reposted fromcvc cvc viadrozdzi drozdzi
6986 31f4
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadrozdzi drozdzi

February 05 2018

7343 acfe 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vialalaland111 lalaland111
niezdara
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viafreska freska
niezdara
niezdara
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viajointskurwysyn jointskurwysyn
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezdara
5288 94d8
6399 0115 500
niezdara
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamartinif16 martinif16
niezdara
6861 69f4 500
Chrissie Wellington - "Bez ograniczeń. Historia najtwardszej kobiety na świecie"
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl