Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

niezdara
3271 602f 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies
niezdara
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena viadisheveled disheveled
niezdara
4111 9acf 500
Reposted fromconopec conopec viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannakies pannakies
niezdara
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viapannakies pannakies
niezdara
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 30 2019

niezdara

September 29 2019

niezdara
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viadrozdzi drozdzi
niezdara
0252 1ccc 500
Reposted fromqb qb viatwice twice
niezdara
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatwice twice
niezdara
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapannakies pannakies
niezdara
niezdara
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
niezdara
Co więcej, choć początkowo może się to wydawać niemożliwe, wszyscy dotrzemy kiedyś do momentu, w którym będziemy potrafili czerpać radość z faktu, że każda osoba, o której mówiliśmy, za którą tęskniliśmy i którą opłakiwaliśmy, żyła na tym świecie i przebywała wśród nas, i że niezależnie od tego czy została nam odebrana po sześciu miesiącach czy sześćdziesięciu latach, mieliśmy szczęście, że ją spotkaliśmy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niezdara
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viapannakies pannakies
niezdara
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
niezdara

September 17 2019

niezdara
niezdara
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl