Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

niezdara
0361 5195 500
niezdara
0704 42fd 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
niezdara
niezdara
8542 cb00 500
niezdara
niezdara
niezdara
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
niezdara
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niezdara
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viapannakies pannakies
niezdara
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viapannakies pannakies

October 08 2019

niezdara
3271 602f 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies
niezdara
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena viadisheveled disheveled
niezdara
4111 9acf 500
Reposted fromconopec conopec viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapannakies pannakies
niezdara
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viapannakies pannakies
niezdara
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 30 2019

niezdara

September 29 2019

niezdara
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viadrozdzi drozdzi
niezdara
0252 1ccc 500
Reposted fromqb qb viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl