Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

niezdara
7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatwice twice
niezdara
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapannakies pannakies
niezdara
niezdara
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
niezdara
Co więcej, choć początkowo może się to wydawać niemożliwe, wszyscy dotrzemy kiedyś do momentu, w którym będziemy potrafili czerpać radość z faktu, że każda osoba, o której mówiliśmy, za którą tęskniliśmy i którą opłakiwaliśmy, żyła na tym świecie i przebywała wśród nas, i że niezależnie od tego czy została nam odebrana po sześciu miesiącach czy sześćdziesięciu latach, mieliśmy szczęście, że ją spotkaliśmy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niezdara
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viapannakies pannakies
niezdara
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
niezdara

September 17 2019

niezdara
niezdara
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
9744 831c 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadisheveled disheveled

September 11 2019

niezdara
Pytam, są rowery? On, że nie. A rolki? A on w krzyk: Kobieto, to sklep monopolowy! Nie ma tu rolek! No to ja mu na to: Jest pan świadkiem. Próbowałam zająć się sportem. Dwie butelki wina poproszę...
— za: https://tiny.pl/t18cd
Reposted fromzielono zielono viapannakies pannakies
niezdara
5684 60a8 500
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
niezdara
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
niezdara
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
niezdara

August 30 2019

niezdara
5555 4af1
niezdara
0247 1783 500
Reposted fromrubinek rubinek viasistersofmercy sistersofmercy

August 27 2019

niezdara
3687 1307
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl